Йога должна помогать в жизни, а не рушить ее!
 
Йога көмектесуге болуға тиіс емес, өмірде оның!
 
The yoga has to help with life, but not pull down her!
 

“Всегда можно сойти с пути, как бы далеко ты ни зашел.
И это будет правильно.”
"Әрқашан да жолдан түсу болады, сен қалай болғанда да алыс кірдім.
Және бұл дұрыс болады. "
"Always it is possible to descend from a way, as if far you have come.
And it will be correct."

«Интернет-компания PS» предоставляет хостинг в Казахстане для сайтов любого уровня сложности и посещаемости. На нашем сайте PS.kz вам доступна регистрация доменов в зоне .kz и в других популярных зонах. Мы работаем с 2003 года и оказываем техническую поддержку в режиме 24/7. «PS интернет компаниясы» әр түрлі деңгейдегі жобаларға арналған хостинг жүргізу бойынша қызмет көрсетеді. Біздің PS.kz сайтымызда сіз .kz –те немесе басқа аймақтарда домен тіркей аласыз. Біз 2003 жылдан бері еңбек етіп, 24/7 тәулік бойы техникалық қызмет көрсетеміз. «PS Internet-Company» provides hosting services in Kazakhstan for websites of any complexity and attendance level. At our website PS.kz you can register a domain name in .kz domain zone and other popular zones. We are working since 2003 and provide 24/7 technical support.
Адрес: Казахстан, Алматы, ул. Макатаева 117А, офис 201
Телефон: +7 (727) 388 82 31. Email: info@ps.kz
Мекенжай: Қазақстан, Алматы, Мақатаев көш. 117А, 201
Телефон: +7 (727) 388 82 31. Email: info@ps.kz
Address: Kazakhstan, Almaty, Makataeva st. 117А, office 201
Phone: +7 (727) 388 82 31. Email: info@ps.kz